Canon Camera Connect

canon_connect

מוכן להתחבר בדרכים חדשות?

חבר את המצלמה שלך למכשירי Apple או Android ותוכל לצלם מרחוק ואף להוריד תמונות בקלות ולשתפן.

הורדה מה-App Store
הורדה מחנות Play של Google

חבר את מצלמת Canon לסמרטפון ותוכל לעשות מגוון רחב של פעולות:

  • להוריד תמונות באופן מיידי כדי לשתף אותן
  • לשלוט מרחוק במצלמה בעזרת הטלפון
  • להוסיף נתוני GPS לתמונות בעזרת מצלמת PowerShot או IXUS

שאלות נפוצות

האם אפליקציה זו פועלת עם כל מצלמה?

עיין ברשימת התאימות למטה כדי לבדוק אם האפליקציה תומכת במצלמה שברשותך.**

האם כל הפונקציות זמינות בכל המצלמות?

*לא כל הפונקציות זמינות בכל הדגמים. עיין ברשימת התאימות למטה כדי לבדוק אילו תכונות זמינות למצלמה שברשותך

כיצד מחברים מצלמת Canon EOS DSLR למכשיר הנייד?

1. הפעל את המצלמה ולחץ על לחצן התפריט.
2. לחץ על Settings (הגדרות) ובחר Wi-Fi.
3. לחץ על Enable (הפעל). אם המצלמה מציגה בקשה להזין כינוי, עשה זאת כעת ודלג על שני השלבים הבאים.
4. חזור לתפריט 
5. בחר בפונקציה Wi-Fi והזן כינוי לפי בחירתך למצלמה
6. חזור לתפריט ובחר בפונקציה Wi-Fi
7. בחר בסמל Connect to Smartphone (התחבר לסמרטפון)
8. בחר Camera access point mode (מצב נקודת גישה למצלמה)
9. בחר Easy connection (חיבור פשוט)
10. במכשיר, עבור לאפשרות Settings (הגדרות), בחר Wi-Fi ולאחר מכן בחר בשם הרשת המוצג במצלמה.
11. במכשיר החכם, עבור אל Settings, בחר Wi-Fi ולאחר מכן בחר בשם הרשת המוצג במצלמה.
12. ברגע שמוצג החיבור של המכשיר לרשת של המצלמה, פתח את האפליקציה Camera Connect.
13. במצלמה תוצג בקשה לאשר שהיא מחובר למכשיר. אם המצלמה מציגה בקשה לאשר את המכשיר המתחבר, לחץ על OK לאישור ושמור את נתוני התצורה ב-SET1. כעת הכל מוכן להפעלת האפליקציה.
14. לאחר שתהליך זה בוצע פעם אחת, לא תידרש לבצע שוב את האימות ברמת פירוט מלאה. בפעם הבאה שתבחר את פונקציית Wi-Fi, תוכל להשתמש באותם נתוני תצורה ששמרת בתהליך ההגדרה ההתחלתי ולהתחבר למצלמה מהמכשיר החכם על ידי ביצוע השלבים 11 ו-12.

כיצד לחבר את מצלמת Canon EOS ללא מראה, Canon PowerShot או IXUS למכשיר הנייד?

1. הפעל את המצלמה.
2. במצלמה, לחץ על הלחצן המסומן בסמל טלפון נייד. אם במצלמה שברשותך אין לחצן כזה, לחץ על סמל ה-Wi-Fi במצב הצגה.
3. הגדר כינוי ולאחר מכן בחר את תמונת הטלפון הנייד שמופיעה בתצוגה. המצלמה תיצור רשת Wi-Fi לצורך התחברות עם המכשיר.
4. במכשיר, עבור אל Settings, בחר Wi-Fi ובחר בשם הרשת המוצג בתצוגת המצלמה.
5. ברגע שמוצג החיבור של המכשיר לרשת של המצלמה, פתח את האפליקציה Camera Connect.
6. במצלמה תוצג בקשה לאשר שהיא מחובר למכשיר.
7. כעת הכל מוכן להפעלת האפליקציה.
8. לאחר שתהליך זה בוצע פעם אחת, לא תידרש לבצע אותו שוב. בפעם הבאה שתלחץ על לחצן הנייד, תעבור ישירות לשלב 4. לחלופין, לחיצה על סמל WiFi במצב הצגה תעביר אותך לתפריט היסטוריית החיבורים. מכאן, בחר בשם הרשת המוצג במצלמה.

כיצד מעבירים תמונות מהמצלמה אל הטלפון או הטאבלט?

1. חבר את מכשיר היעד למצלמה כדי לפתוח את האפליקציה Camera Connect.
2. באפליקציה, הקש על הפונקציה Images on camera (תמונות במצלמה) כדי להציג באפליקציה את כל התמונות השמורות במצלמה.
3. בתחתית מסך האפליקציה, הקש על סמל ההורדה ובחר את התמונות שברצונך להעביר מהמצלמה ולשמור במכשיר.
4. כדי לשמור תמונות מסוימות, הקש על תמונות אלו בלבד. כאשר התמונה שנבחרה מופיעה במסך מלא, הקש על סמל ההורדה שמתחת לתמונה.
5. כדי לשמור כמה תמונות, לחץ על סמל החץ בתחתית המסך ובחר את התמונות המבוקשות.

מה אפשר לעשות בעזרת האפליקציה GPS via Mobile?

האפליקציה GPS via Mobile משתמשת בנתוני GPS מהסמרטפון כדי לתייג את התמונה במידע מדויק, כגון השעה והמיקום שבהם צולמה התמונה. אם תאחסן את התמונות בארכיון או אם תעלה אותן ל- Flickr, תמיד תוכל לאתר את התמונות שצילמת באותו מקום. GPS via Mobile תומכת במצלמות PowerShot ו-IXUS.

כיצד להוסיף נתוני GPS לתמונות?

האפליקציה GPS via Mobile תומכת במצלמות PowerShot ו-IXUS.

1. ודא שהשעה במצלמה ובמכשירים מדויקת. הדבר יאפשר לנתוני GPS במכשירים להסתנכרן.
2. פתח את האפליקציה Camera Connect ובחר Location Information (נתוני מיקום).
3. בחר Begin logging (התחל רישום).
4. צלם תמונות.
5. לאחר שצילמת, חבר את המצלמה למכשיר.
6. האפליקציה Camera Connect תזהה באופן אוטומטי שהתחלת ברישום ותשאל אם ברצונך לסנכרן מידע זמין. 
7. בתפריט הראשי של המכשיר, בחר Location Information (פרטי מיקום).
8. בחר Send location information (שלח פרטי מיקום) ולחץ על OK לאישור.
9. כדי להציג נתוני GPS של תמונה מסוימת, בחר את התמונה במצלמה ולחץ על DISP. יוצגו קואורדינטות המיקום שבו צולמה התמונה.
10. כדי לכבות את נתוני GPS, בחר Location Information (פרטי מיקום) בתפריט הראשי של האפליקציה במכשיר ולחץ על End Logging (סיים רישום).

כיצד לשנות את הגדרות המצלמה באפליקציה Camera Connect?

כדי לשנות את הגדרות המצלמה, המצלמה הקומפקטית צריכה להיות באחד ממצבי הפעולה הידניים – M‏, Av או Tv.

1. חבר את המצלמה לאפליקציה Camera Connect.
2. לחץ על Remote Shooting (צילום מרחוק).
3. כאן יוצג לחצן בחלק הימני התחתון של המכשיר; הקש עליו כדי לקבל הגדרות שונות כגון Shutter speed (מהירות תריס), Aperture (מיפתח צמצם), ISO (רגישות חשיפה), Continuous shooting (צילום רציף) ו-Self-timer (טיימר צילום עצמי).
4. בחר בהגדרה שברצונך לשנות וגלול שמאלה או ימינה כדי להתאים אותה.

הצלחתי להתחבר לאפליקציה, אך ברגע שנכנסתי אליה, חיבור ה-Wi-Fi מתנתק כל הזמן. מה עליי לעשות?

1. היכנס להגדרות Wi-Fi במכשיר ולחץ על הרשת שהמכשיר שלך מנסה להתחבר אליה.
2. בחר forget this network (שכח רשת זו).
3. בחר בשם הרשת המוצג במצלמה.

כיצד להוריד את האפליקציה לטלפון או לטאבלט

אפשר להוריד את האפליקציה Camera Connect בחינם. בקר בחנות Apple App או Google Play וחפש את Canon Camera Connect.

תמיד הפעלתי את האפליקציה CameraWindow, אך המצלמה שלי לא מצליחה להתחבר לאפליקציה Camera Connect אף שהיא מותקנת?

החיבור הקודם למכשיר החכם באמצעות האפליקציה הישנה CameraWindow שמור במצלמה ברשימת החיבורים ההיסטורית. אי אפשר להמשיך להשתמש בה, מכיוון שהחיבור זמין רק לאפליקציה הישנה במכשיר החכם.

אם נהגת להשתמש בלחצן Mobile Device Connect (חיבור למכשיר נייד) כדי להתחבר למכשיר החכם:

1. לחץ על Menu (תפריט) וחפש את הכרטיסייה Settings (הגדרות) (הכרטיסייה עם סמל מפתח ברגים ופטיש).
2. בחר באפשרות של הלחצן Mobile Device Connect (חיבור למכשיר נייד).
3. מחק את Registered destination (יעד רשום) (כלומר, המכשיר החכם).
4. לאחר המחיקה, לחץ שוב על הלחצן Mobile Device Connect (חיבור למכשיר נייד)(זכור להפעיל את האפליקציה Camera Connect במכשיר החכם).
5. לאחר ביצוע פעולה זו, הלחצן במכשיר הנייד יזכור את החיבור האמור לאפליקציה Camera Connect החדשה ואפשר יהיה להשתמש בלחצן כמו בעבר. אפשר גם למחוק את האפליקציה הישנה CameraWindow כדי למנוע בלבול.

אם לא נהגת להשתמש בלחצן Mobile Device Connect או הלחצן אינו קיים במצלמה:

1. לחץ על Playback (הצגה) ולחץ על הלחצן המסומן בכיתוב Wi-Fi.
2. צור חיבור חדש על ידי בחירת סמל המכשיר החכם במסך, במקום ללחוץ על החיבור הקודם שברשימת החיבורים ההיסטורית.
3. השלם את החיבור למכשיר החכם (אל תשכח להפעיל את האפליקציה Camera Connect במכשיר החכם).
4. לאחר ביצוע פעולה זו, המצלמה תזכור את החיבור של אפליקציה Camera Connect החדשה שתופיע מעתה בתור פריט חדש ברשימה ההיסטורית אפשר גם למחוק את האפליקציה הישנה CameraWindow כדי למנוע בלבול.

כיצד להתחבר באמצעות NFC (תקשורת טווח אפס)?

כדי להשתמש ב-NFC, יש צורך בסמרטפון Android תואם-NFC (עם מערכת הפעלה גרסה (4.0 ומעלה). הפעל את פונקציית NFC במכשיר ולאחר מכן קרב אותו עד שייגע בלוגו N-Mark שבמצלמה.

בדגמים מסוימים יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. הפעל את פונקציית Wi-Fi במצלמה מתוך התפריט וודא ש-NFC במצב מופעל
2. במכשיר, עבור אל Settings (הגדרות), בחר Wi-Fi, בחר בשם הרשת המוצג במצלמה והקש על Connect (התחבר).
3. הקש על NFC כדי לאתחל את האפליקציה והחיבור יתבצע.

במצלמה שלי יש NFC אך היא מפעילה את האפליקציה CameraWindow, כיצד אוכל להשתמש ב-Camera Connect?

האפליקציה Camera Connect תכתוב עבורך מחדש את תג NFC באופן אוטומטי.

כל שעליך לעשות הוא לחבר את המצלמה לאפליקציה Camera Connect*** ואז תופיע הודעה לגבי כתיבה מחדש של נתוני תיוג NFC; לחץ על OK וזהו.

***למידע נוסף על חיבור המצלמה לאפליקציה Camera Connect במכשיר הנייד, עיין בסעיפים 'כיצד מחברים מצלמת Canon EOS DSLR למכשיר הנייד?' או כיצד לחבר את מצלמת Canon PowerShot IXUS למכשיר נייד?'

בדגמים מסוימים יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. חבר את המצלמה לאפליקציה Camera Connect.
2. בחר Camera Setting (הגדרות המצלמה) מהתפריט הראשי של האפליקציה.
3. לחץ על Start Writing (התחל לכתוב).
4. קרב את המצלמה עד שתיגע בהתקן.
5. פעולה זו מסיימת את הכתיבה מחדש.

כיצד לאפס את חיבור Wi-Fi במצלמת Canon PowerShot או IXUS?

1. לחץ על לחצן התפריט במצלמה.
2. בחר Wi-Fi Settings.
3. בחר Reset Settings.
4. כאשר תוצג השאלה Reset all Wi-Fi information?‎ (האם לאפס את כל פרטי Wi-Fi), בחר OK.

כיצד לאפס את חיבור Wi-Fi במצלמת Canon DSLR?

1. בחר את לחצן התפריט במצלמה
2. נווט אל כרטיסיית ההגדרות הירוקה
3. בחר בפונקציית Wi-Fi
4.לחץ על לחצן המידע
5. בחר Clear Wi-Fi settings (נקה הגדרות Wi-Fi)
6. אשר על ידי לחיצה על OK

כיצד לתת משוב?

נשמח לקבל משוב על איכות האפליקציה. נשמח גם לקבל הצעות כיצד אפשר לשפר אותה.

כתיבת משוב

מידע שימושי

לאחר שתתקין את האפליקציה Camera Connect במכשיר החכם, ייתכן שיידרש ליצור New Connection (חיבור חדש) במצלמה כדי להבטיח שהמצלמה מחוברת כיאות למכשיר החכם.


*Canon Camera Connect מפגינה את התכונות הבאות:


[תכונות ודגמים תואמים]

1) חיבור Wi-Fi למצלמה לצורך העברת תמונות***, צילום Live View מרחוק והגדרת תאריך ושעה.

2) הוספת פרטי מיקום לתמונות המצלמה

3) חיבור Bluetooth למצלמות תומכות


[תכונות תומכות: 1, 2, 3]

PowerShot G9 X Mark II

EOS 200D**, EOS M6 ,EOS M5


[תכונות תומכות: 1, 3]

EOS 6D Mark II, EOS 77D, EOS 800D (שחרור מרחוק של תריס המצלמה באמצעות Bluetooth זמין ב-BR-E1, נמכר בנפרד)


[תכונות תומכות: 1, 2]

PowerShot SX430 IS / SX432 IS / SX620 HS / G7 X Mark II / SX720 HS / SX540 HS / SX420 IS / G5 X / G9 X / G3 X / SX530 HS / SX 710 HS / SX 610 HS / G7 X / SX60 HS / N2 / G1 X Mark II / SX700 HS / SX600 HS / N100
IXUS 190 / 285 HS / 180 / 182 / 275 HS / 265 HS
PowerShot G16* / S120* / S200* / SX510 HS* / SX280 HS* / N* / A3500 IS* / A3550 IS* / S110*
IXUS 255 HS* / 140* / 135* / 245 HS*


[תכונות תומכות: 1]

EOS 5D Mark IV, EOS 1300D, EOS 80D, EOS 760D, EOS 750D, EOS 70D, EOS 6D, EOS M10, EOS M3
IXUS 510 HS* / 240 HS*
LEGRIA HF R86* / HF R87*/ HF R88*


* אין תמיכה בצילום Live View מרחוק
**הוספת פרטי מיקום לתמונות במצלמה באמצעות Bluetooth.
***תמונות CR2 יעברו התאמה לגודל אופטימלי למכשיר שברשותך בהתאם למצלמה. העברת קובצי RAW CR2 ברזולוציה גבוהה, לא זמינה.


מערכת הפעלה:
- iOS 9.3/10.3
- Android OS 5.0-5.1/6.0/7.0-7.1


דרישות מערכת ל-Bluetooth:

לחיבור Bluetooth, נדרשת פונקציית Bluetooth במצלמה, והמכשיר נדרש לתמוך ב-Bluetooth 4.0 ומעלה (תמיכה ב-Bluetooth בטכנולוגיית Low energy). מכשירים התומכים ב-Bluetooth 4.0‏: iPhone 4s ומעלה, iPad דור 3 ומעלה, iPod touch דור 5 ומעלה.


סוגי קבצים תואמים:
- JPEG, MP4, MOV

  1. קובצי MOV שצולמו במצלמות EOS לא ניתנים לשמירה.
  2. קובצי AVCHD שצולמו במצלמת וידיאו לא ניתנים לשמירה.

הערה:
- אם האפליקציה לא פועלת כיאות, סגור אותה ונסה שוב לאחר מכן.
- הפעלה ממושכת של ה-GPS ברקע עלולה לקצר משמעותית את חיי הסוללה.
- במקרה של שימוש ב-Power Zoom Adapter, יש להפעיל את הפונקציה Live View.

 

תנאים ותניות לצורכי שימוש