About Us Hero

אודותנו

Canon Europe היא חברת בת של Canon Inc.‎, מובילה עולמית בחדשנות ובהספקת פתרונות הדמיה.


אודות Canon > קיימות > ציות לחוק > חסות > חדר חדשות >

תפיסת Kyosei שלנו

'Kyosei היא התפיסה התאגידית של Canon ונמצאת בלב פעילויות המותג, העסקים והחסויות שלנו. 'Kyosei היא מילה יפנית שפירושה 'לחיות ולעבוד יחד לטובת הכלל' – עיקרון המאומץ על ידי כל עובדי Canon. היא מעצבת את המשימה שלנו ואת ערכינו, את הדרך שבה אנחנו מתייחסים לאנשינו ומנהלים את הפעילות העסקית שלנו.


מעבר לפעילות החברה שלנו, Kyosei משפיעה על אופן הפעולה שלנו בקהילה הרחבה ועם ארגונים ברחבי העולם. אנחנו מאמינים כי לאזרחות ארגונית טובה יש חשיבות עליונה ואנו מודעים לאופן שבו הפעילות שלנו משפיעה על הלקוחות, העובדים והשותפים שלנו ועל העולם הסובב אותנו.


About Canon
אודות Canon
מידע על Canon הכלל-עולמית, על Canon באירופה ומידע נוסף על חברות קבוצת Canon.
קיימות
קבל מידע נוסף על אסטרטגיית הקיימות ויעדי השיפור של Canon באזור EMEA. וכיצד אנחנו מגדילים את הכוח החיובי של טכנולוגיות ושירותי ההדמיה.
Sustainability
Legal & Compliance
ציות לחוקים ולתקנות
קבל מידע נוסף על הציות שלנו לחוקים ותקנות, הצהרות משפטיות, עמדות והנחיות.
חסויות
קבל מידע נוסף על החסויות שלנו, הכוללות מגוון רחב של פעילויות חברה, תרבות וספורט.
Sponsorship

הצטרף לשיחה בערוצים החברתיים שלנו