מוצרים

מדפסות ייצור
ומדפסות מסחריות

רענן את תזרים העבודה שלך עם מדפסות ייצור לעבודות בנפח גדול

בקש מידע

מכונות דפוס עם חיתוך גיליון

אפשר לבצע בנקל כל משימת הדפסה תובענית הודות
למבחר מדפסות מסחריות המצטיינות במודולריות, חדשנות ואפשרויות הרחבה

הצגת מכונות דפוס עם חיתוך גיליון

Canon cut sheet press

מדפסות בהזנה רציפה

מדפסות בהזנה רציפה משלבות חדשנות וכדאיות, והן מושלמות למבחר יישומים מסחריים וגרפיים

הצגת מדפסות בהזנה רציפה

Canon continuous feed printer

מוצרים קשורים

Canon wide format printer

מדפסות בפורמט רחב

פתרון אידאלי למסמכים בפורמט גדול, גרפיקה לתצוגה והדפסה מקובצי CAD ו-GIS

Business Products Archive

ארכיון מוצרים עסקיים

עיין בארכיון המוצרים העסקיים של Canon כדי למצוא את דף המוצר עבור דגם המדפסת/הסורק שלך שייצורו הופסק.

גלה את הפוטנציאל הטמון בדפוס עם מבחר מדפסות לתחום הייצור והמסחר

צור קשר