Cinema EOS

מצלמות מסדרה Cinema EOS

תמונה באיכות מדהימה, שליטה יצירתית בלתי מוגבלת.

EOS C70 Cinema

Canon EOS C70

EOS C70 היא מצלמת קולנוע עם תושבת RF מסדרה EOS וחיישן Super 35mm DGO 4K שנועד לגשר בין DILC למצלמות קולנוע.

מידע נוסף

EOS C70 Cinema

הרשמה לכל העדכונים החמים

טיפים ממקצוענים אחרים, חדשות מהתעשייה, הזמנות לאירועים ועדכוני קושחה.

הירשם עכשיו

Canon EOS C500 Mark II