תוכנית הצעירים

ראה כיצד אנו מספקים לצעירים את הכישורים, הפלטפורמות והכלים שדרושים להם כדי להאיר את הנושאים הגלובאליים שמשפיעים על עתידם.

תוכנית Miraisha

ראה כיצד אנו מטפחים יצירתיות, מפתחים מיומנויות ותומכים בפרנסתם של צעירים ברחבי אפריקה באמצעות הכוח של הדמיה חזותית.